PR Projects is een initiatief van EastEnd-Arts
en Met Opzet Grafische Vormgeving.
Gespecialiseerd in Project Management en
Marketing Advies: 010 - 420 02 77

Communicatie


Hoe communiceert u naar klanten? Wat is uw doelgroep en hoe bereikt u ze? Wat is er uniek aan uw product of onderneming ten opzichte van de concurrentie? Wat is uw strategie en welke middelen passen daar het beste bij? 
  

Maar communicatie is ook:

 
Interne Communicatie
Is uw personeel op de hoogte van de plannen? Dragen zij uw ideeën uit? Zijn zij betrokken bij de onderneming? Extern commu­niceren begint vaak bij interne communicatie.
Goed gemotiveerde medewer­kers dragen bij aan grotere effectiviteit van uw campagne en dus meer omzet. Immers, dat wat u belooft moet intern door medewerkers waargemaakt worden.
 
Corporate Communicatie
Zijn al uw middelen op elkaar afgestemd? Zijn uw uitingen herkenbaar voor uw klanten? Communiceert u op dezelfde manier? Stemt dit overeen met identiteit en het gewenste imago?

PR Projects helpt u om deze vragen te beantwoorden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzetten van: reclame, public relations, direct marketing, internetmarketing, sponsoring, beurzen en tentoonstellingen, etc. PR Projects zorgt voor één herkenbare uitstraling van uw onderneming.