PR Projects is een initiatief van EastEnd-Arts
en Met Opzet Grafische Vormgeving.
Gespecialiseerd in Project Management en
Marketing Advies: 010 - 420 02 77

Disclaimer


Niet aansprakelijk

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. PR Projects is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan PR Projects of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PR Projects.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
PR Projects, tel: 010 - 420 02 77, e-mail: info@pr-projects.nl

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover PR Projects geen controle heeft. PR Projects draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.